Bat till Phantom

Genom att en blixt träffar en bat, blir det en phantom.

Last updated