Serverlagar

Lagar är det som skall följas.

Serverlagar och policys har samma innebörd. Anledningen till att de dokumenterats olika är på grund av sättet de tillämpas. "Serverlagar" är mer direkta, medans "Serverpolicys" anses mer som rättigheter.

Serverlagar hittar du här.

Bryter man mot våra lagar/policys blir det påföljder.

Last updated