Serverns organisationer

Information om respektive organisation:

Roller

Staff (ledare) är serverns högsta beslutande organ inom allt som rör servern. Ledare ansvarar över servern och agerar som serverns regering vid behov. Om du vill anmäla vissa staff medlemmar för något eller undrar något om staff, kontakta serverägare Halvnaken på discord.

Staff (hjälpare) är kommande ledare som är under prov och assisterar vid behov.

Builders Inc är serverns byggteam som jobbar med byggen till events. De kopplas inte samman men SMPn.

Faddrar är rutinerade spelare på Agonia utan några permissions till kommandon. De är där för att besvara frågor och hålla nybörjar rundturer varje söndag klockan 20:00.

Statliga Organisationer

Högsta Domstolen (HD) är serverns högsta domstolsinstans och bör alltid ha det sista ordet.

FBI (serverpolisen) ansvarar för serverns säkerhet och för att se till att spelarna sköter sig enligt lag, annars kan de vidta åtgärder såsom ban inför rättegång i HD, mute i chatten och häktning av spelare. Alla hjälpare och staff som inte har en roll i VK eller HD, är inblandade inom FBI.

Åklagarmyndigheten (ÅM) ansvarar för att åtala för brott och agera åklagare i serverns domstolar.

Valkommissionen (VK) är serverns demokratiavdelning som hanterar alla val, folkomröstningar och omröstningar i AU och ansvarar för AU.

Arbetsförmedlingen ansvarar över statliga-institutioner som är spelarstyrda. De ansvarar även för KHH (Kungliga Hedinska Högskolan) på servern, som ger utbildning inför jobb inom institutionerna.

Advokatbyrån är en institution som finns för att kunna ge ut en försvarare till rättegång. De finns även för att rådfråga, ifall du behöver hjälp i rättsärenden.

Rättsdomarna är en speciell institution som jobbar för Högsta Domstolen. De är utbildade, erfarna domare som hjälper Högsta Domaren att bedöma rättegångar. (Därmed ansvarar Högsta Domstolen över denna institution, tillsammans med Arbetsförmedlingen)

Appealenheten är en institution som hjälper staff vid bedömning av appeals (andra chans / sista chans)

KHH är en institution för serverns skola. De hanterar utbildning inför arbete inom institutioner och roller.

Spelmyndigheten är en institution som tillhandahåller kasinolicens.

Last updated