Viktiga inställningar

Viktiga inställningar är inställningar som är ändrade, som kan bryta mot vanilla. Denna sida är en perfekt plats för dig som ska till exempel bygga mobfarmer och justera de utifrån våra inställningar.

Mobspawning

Mob-Spawn-Radius är satt till 3, vilket innebär att mobspawnas 3*16 = 48 blocks runt om dig.

Simulation Distance

Simulation Distance är satt till 3, vilket innebär att du uppdaterar 3 chunks åt varje håll runt om dig.

Despawn-ranges

 ambient:
  hard: 48
  soft: 28
 axolotls:
  hard: 128
  soft: 32
 creature:
  hard: 48
  soft: 28
 misc:
  hard: 48
  soft: 28
 monster:
  hard: 48
  soft: 28
 underground_water_creature:
  hard: 48
  soft: 28
 water_ambient:
  hard: 48
  soft: 28
 water_creature:
  hard: 48
  soft: 28

Farm-limiter

Om du har för många entitys nära varandra, kommer de despawna.

Pig, cow, chicken Distans: 10 Max-amount: 25

Zombie, skeleton, spider, cave spider, sheep* Distans: 1 Max-amount: 10

Resterande entitys (förutom villagers) Distans: 5 Max-amount: 50

Undantag: Villagers*, som inte påverkas av Farm-limiter.

*Även fast Villagers och Sheep inte påverkas stort av farm-limiter, betyder inte det att du ska göra farmer med hundratalet entitys. Farmer med sådana siffror i entitys, kommer kräva att du följer AFK-schemat.

Hur farm-limiter fungerar:

 • Om du har till exempel grisar. Du har Gris A, B, C och D Mellan A <-> B är det 5 blocks Mellan B och C är det 4 blocks Mellan C och D är det 11 blocks Då kommer A, B och C ingå i samma kluster, medans gris D är utanför klustret.

 • Varje 10:e minut, görs en skan i aktiva chunks, som kollar om det finns kluster som har mer än Max-amount limiten.

 • Har ett kluster mer än Max-amount-limiten för den entityn, despawnar entitys så max-amount följs

Andra ändringar som kan påverka farmer

 • Armourstands har ingen gravity

 • Villagers blir braindead om vår TPS blir låg. Vilket betyder att de får det svårare att hitta workstations.

Last updated