Hovsrätten

Hovsrätten är under konstruktion.

Hovsrätten är den lägre instansen i Agonias rättssystem. Högsta Domstolen kan fördela rättegångar till Hovsrätten. Med en giltig anledning, kan alla avgöranden överklagas till Högsta Domstolen.

Hovsrätten följer Hovs-Formen och HD-Formen.

Tillskillnad från verkligheten, behöver inte Hovsrätten vara en första instans till Högsta Domstolen. Istället går denna domstol ut på att utbilda folk till att bli Högsta Domare i framtiden- samt biträda HD. Hovsrätten brukar därför enligt tradition, bli tillfördelade enklare fall.

Hovsrätten heter inte Hovrätten, pågrund av ett tidigt stavfel när domstolen skapades. Detta har nu levt kvar och blivit Agonias egna namn.

Last updated