Lagar/Policys/Domstolar

Agonia SMP har ett rättsväsende med lagar och regler som måste godkännas när man ansöker till servern. Lagar och regler kan alltid uppdateras, men måste kommuniceras ut i en av våra nyhetskanaler på discord.

Servern använder sig av domstolar för att fatta beslut kring brutna lagar och ger därmed även ut påföljder.

Kolla in underkategorierna för mer info kring våra delar i rättsväsendet.

Last updated