Domstolar

Agonia SMP har domstolar som bedömer lagbrott och delar ut påföljder.

Servern har just nu:

  • Högsta Domstolen (Högsta instansen)

  • Hovrätten (Eventuell första instans)

  • Straffrätten (Delar ut straff-förelägganden)

  • Appealenheten

Last updated