Fordon

Fordon är något som introducerades i serverns första temavecka "Kriget". Olika fordon har olika funktioner. Se listan för mer info.

Något som alla fordon (förutom Rafts) delar är bränsle. För att fylla på med bränsle, använder du kol eller kolblock.

Fordon är ett väldigt rare föremål och det är svårt att få tag på ett. Därmed har de även en låg användning på servern.

Kontroller

För att se bränslenivån och tanka ditt fordon SHIFTA (sneaka) + VÄNSTERKLICKA

För ta upp ditt fordon SHIFTA (sneaka) + HÖGERKLICKA

Last updated