Straffrätten

Straffrätten delar ut straff-förelägganden. Den enda som sitter och får dela ut straff-förelägganden är serverägaren, som även ansvarar över domstolen. Alla straff-förelägganden bedöms efter prejudikat från tidigare rättegångar. Alla straff-förelägganden kan överklagas till Högsta Domstolen, som själva kan flytta rättegången till Hovsrätten.

Straffrätten hanterar även överklaganden mellan Hovsrätten och Högsta Domstolen. Detta sker vanligtvis över text, där straffrätten beslutar om det finns skäl att överklaga rättegången, eller inte.

Last updated