MobHeads

Genom att döda mobs, är det en 0.04% chans att få deras huvud. Med looting, ökar sannolikheten med 0.02% per level. Alltså, använder du looting III, blir sannolikheten 0.04 + 0.02 + 0.02 + 0.02 = 0.1% .

Undantag

  • wither_skeleton följer vanillas regler

  • enderdragon huvuden går endast att hitta i endcitys

  • Killerbunny (påsk-mob på servern) har en 6.5% sannolikhet att droppa

  • Zombiehästar (halloween-mob på servern) har en 6.5% sannolikhet att droppa

Last updated