Påföljder vid rättegång

Här hittar du en lista på vad spelare kan dömas till, vid en rättegång i serverns domstolar.

 1. Livstidsban En livstidsban innebär att spelaren blir bannlyst på obestämd tid. Till skillnad från en vanlig ban kan inte en livstidsbannad spelare skicka in en unban appeal inom loppet på 2 år.

 2. Ban En ban innebär att spelaren blir bannlyst på obestämd tid och kan skicka in en unban appeal när som helst.

 3. Prick (Behövs 2 prickar för att få ban)

 4. Varning (2 varningar är lika med 1 prick)

 5. Böter En diamant betalning som går till ideell organisation på servern. Oftast HD själva. Betalningsbelopp anpassas efter spelarens ekonomi på servern. Straffet regleras av serverlag §2.12

 6. Samhällstjänst Utförande av obetald uppgift från ideell organisation ingame (alternativt huvudstadens ledning)

 7. Skadestånd En betalning på items (ofta diamanter) som ska till målsägande. Straffet regleras av serverlag §2.12

 8. Villkorlig frigivning Villkorlig frigivning kan man dömas till i upp till max 3 månader. Gör spelaren ett liknande typ av brott igen inom utsatt tid, gör domstolen en bedömning om den villkorliga frigivningen är bruten eller inte. Bryter en spelare mot villkorlig frigivning, straffas spelaren med en bannlysning för domstolstrots.

 9. Fängelse Man blir inlåst bakom bom och tak. Max fängelse tid är 30 dagar, tiden man sitter inne styrs av vilket brott som begåtts och hur allvarligt det är. Borgen kan betalas i diamanter efter 50% av sin fängelsetid är avtjänad. Kriminalvården i samråd med HD måste dock ge ett godkännande till att en borg skall kunna betalas.

 10. Frigivning Man frias från anklagelserna

 11. Återbetalning Spelaren får betala tillbaka stulna gods. Straffet regleras av serverlag §2.12

 12. Unban En spelare får komma tillbaka till servern och får en ny chans. Straffet kan endast delas ut av "Appealenheten".

Last updated