Agonia Docs
Search…
Brottspåföljder
Här hittar du en lista på vad spelare kan dömas till, vid en rättegång i serverns "Högsta Domstol". Alla påföljder från rättegångar skrivs på hemsidan http://domstol.agoniamc.eu/rattegangar/
 1. 1.
  Livstidsban En livstidsban tillämpas enbart när en person bannas efter en sista chans eller när personen har gjort något så grovt att HD anser att en livstidsban är rimlig.
 2. 2.
  Ban Spelarens rätt till unban regleras av serverpolicyn "Andra chans" och "Sista chans".
 3. 3.
  Prick (Behövs 2 prickar för att få ban)
 4. 4.
  Varning (2 varningar är lika med 1 prick)
 5. 5.
  Böter En diamant betalning som går till ideell organisation på servern. Oftast HD själva. Betalningsbelopp anpassas efter spelarens ekonomi på servern.
 6. 6.
  Samhällstjänst Utförande av obetald uppgift från ideell organisation ingame (alternativt huvudstadens ledning)
 7. 7.
  Skadestånd En betalning på items (ofta diamanter) som ska till målsägande.
 8. 8.
  Kreativt straff Fri straffsättning av bänken
 9. 9.
  Skyddstillsyn Sker inom staden Winshire. Kan dömas upp till max 30 dagar
 10. 10.
  Fängelse Man blir inlåst bakom bom och tak. Max fängelse tid är 30 dagar, tiden man sitter inne styrs av vilket brott som begåtts och hur allvarligt det är. Borgen kan betalas i diamanter efter 50% av sin fängelsetid är avtjänad. Kriminalvården i samråd med HD måste dock ge ett godkännande till att en borg skall kunna betalas.
Copy link