Copyright - Mapart

Genom att skriva /copyright och hålla i en karta låser du kartan till ditt namn. Kartan får en lore som beskriver att du äger copyrighten. Andra spelare kan därefter inte kopiera kartan.

Last updated