Kartan

Serverns karta visar just nu overworld och nether. Kartan hittar du här.

Ikoner

Ikon för stad Ifall du äger en stad och stället liknar en stad, har du rätt att få en ikon på kartan.

Ikon för shop

Ifall du har en shop som vart aktiv under 30 dagar har du rätt att begära en ikon på kartan. Notera dock att stadens ägare måste godkänna att en ikon placeras inom deras stad. Om din shop har existerat under ett längre tag och staff anser att du sköter den seriöst, kan du få din egna logotyp som ikon.

Last updated