Playerride

Genom att högerklicka med en sadel på en spelare som håller i en sadel kan man rida på spelaren.

Förtydligande:

Spelare 1 håller en sadel

Spelare 2 håller en sadel

Spelare 1 högerklickar på Spelare 2

Spelare 1 rider nu på Spelare 2

Last updated