End draken

Genom att döda draken utökas worldborden i end med 10 blocks. Detta gör att nya elytror alltid kan komma in i ekonomin.

Last updated