Viktiga inställningar

Viktiga inställningar är inställningar som är ändrade, som kan bryta mot vanilla. Denna sida är en perfekt plats för dig som ska till exempel bygga mobfarmer och justera de utifrån våra inställningar.

Mobspawning

Mob-Spawn-Radius är satt till 3, vilket innebär att mobspawnas 3*16 = 48 blocks runt om dig.

Simulation Distance

Simulation Distance är satt till 3, vilket innebär att du uppdaterar 3 chunks åt varje håll runt om dig.

Despawn-ranges

 ambient:
  hard: 48
  soft: 28
 axolotls:
  hard: 128
  soft: 32
 creature:
  hard: 48
  soft: 28
 misc:
  hard: 48
  soft: 28
 monster:
  hard: 48
  soft: 28
 underground_water_creature:
  hard: 48
  soft: 28
 water_ambient:
  hard: 48
  soft: 28
 water_creature:
  hard: 48
  soft: 28

Andra ändringar som kan påverka farmer

 • Armourstands har ingen gravity

 • Villagers blir braindead om vår TPS blir låg. Vilket betyder att de får det svårare att hitta workstations.

Last updated