Hovsrätten

Hovsrätten är under konstruktion.

Hovsrätten är den första och lägre instansen i Agonias rättssystem. Högsta Domstolen kan fördela rättegångar till Hovsrätten. Med en giltig anledning, kan alla avgöranden överklagas till Högsta Domstolen.

Hovsrätten följer Hovs-Formen och HD-Formen.

Last updated