Straffrätten

Straffrätten delar ut straff-förelägganden. Den enda som sitter och får dela ut straff-förelägganden är serverägaren, som även ansvarar över domstolen. Alla straff-förelägganden bedöms efter prejudikat från tidigare rättegångar. Alla straff-förelägganden kan överklagas till Högsta Domstolen, som själva kan flytta rättegången till Hovsrätten.

Last updated